info
Thank you for visiting IGF IRAN!


Research fields

زمینه های تحقیقاتی

زمینه های تحقیقاتی

 

انجام پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا

با توجه به آزمایشگاه و تجهیزات به روز و پیشرفته در این آزمایشگاه، انواع خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیئت علمی ارائه میگردد. پایان نامه هایی که روی موضوعات تشخیص مولکولی باکتریها، قارچ، ویروس، مقاوت دارویی، تقلبات، سیانوباکترها، ارتباط بین عوامل عفونی و بیماریهای کمپلکس همچون MS، آلزایمر،دیابت، سرطان و ... ، تشخیص مولکولی عوامل عفونی ناباروری و ... تعریف می شوند، در این موسسه قابل انجام می باشد.  امکان انجام پایان نامه هایی که توسط اساتید خارج از مرکز تعریف شوند نیز در این موسسه وجود دارد. با توجه به فضای موسسه و آزمایشگاهی مناسب پروژه هایی دانشجویی در اسرع وقت قابل انجام می باشد. مزیت این موسسه، آموزش دانشجویان و سپس انجام کار عملی پروژه ها توسط خود دانشجویان است.

همچنین امکان اجاره ی فضای آزمایشگاهی و تجهیزات برای انجام پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی موجود است.