info
Thank you for visiting IGF IRAN! 

کارآموزی و کارورزی

 

 

دوره های کارآموزی و کارورزی کوتاه مدت و بلند مدت

 دوره های کارآموزی به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می شود. طول دوره و محتویات آن براساس برنامه ریزی قبلی به علاقه مندان اعلام میشود. همچنین امکان دوره های کارآموزی بلند مدت هم در آزمایشگاه وجود دارد. برای اطلاع از برنامه های کارآموزی می توانید با موسسه تماس بگیرید.

     دوره های کارآموزی:

   1. مبانی تشخیص مولکولی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) و کاربردها

   2. روش استخراج DNA و RNA

   3. تشخیص مولکولی  (PCR) ویروس ها

   4. تشخیص مولکولی (PCR) باکتریها

   5. تشخیص مولکولی (PCR) قارچ

   6. تشخیص مولکولی (PCR) تقلبات

   7. تشخیص مولکولی (PCR) سیانوباکتر ها و سموم آن   

   8. تشخیص مولکولی (PCR) مقاومت دارویی ESBL

   9. کلونینگ

   10. روش های الکتروفورز (آگارز-پلی آکرین آمید)